Zadzwoń: 533 222 500   Masz kłopoty bo nie prowadziłeś prawidłowo swojej księgowości ? A może nie prowadziłeś jej wcale? 
Nie wiesz jak się zabrać za prostowanie swoich spraw wobec Urzędu Skarbowego? Pamiętaj, że możesz naprawić błędy i zaniedbania w swojej dokumentacji księgowej. Możesz ją wyprowadzić na prostą. Jestem w stanie Ci w tym pomóc.

   Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z zapisów Art.81 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnik, płatnik czy inkasent na prawo do skorygowania poprzednio złożonych deklaracji podatkowych.  Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach prawo do korekty deklaracji jest wyłączone, czy też zawieszone. Określają to przepisy      Art. 81 b Ordynacji podatkowej. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.  Natomiast poza tym okresem przysługuje Ci prawo do naprawy swoich błędów w księgowych. Jeśli świadomie bądź nieświadomie nie składałeś deklaracji, które powinieneś złożyć, to również masz prawo do złożenia deklaracji podatkowych nawet jesli minął ich ustawowy termin złożenia. Możesz więc bez przeszkód skorzystać z przysługującego Ci przywileju, co może zredukować lub zmniejszyć Twoje straty finansowe.  

  Posiadam 20-letnie doświadczenie zawodowe i wiedzę. Umów się na bezpłatną rozmowę, podczas której ustalimy plan działania. Sytuacja nie musi być bez wyjścia. Rozmowa nic nie kosztuje a może Ci ułatwić sprawę.

  Mogę wyprowadzić również zaległości wobec ZUS.

  Oczywiście za wykonaną usługę dostaniesz fakturę. Mogę też przyjechać do Twojej firmy. Możemy spotkać się również w innym wyznaczonym przez Ciebie miejscu.
  Tajemnica i dyskrecja GWARANTOWANA.

 


Powered by Meteoryt