Zadzwoń: 533 222 500
Zanim rozpoczniesz prowadzenie biznesu.

  Planując rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej po zweryfikowaniu zasobów materialnych (zakup maszyn, towaru, materiałów, wyposażenia itp.) oraz niematerialnych (wiedza, doświadczenie, rynki zbytu, zatrudnienie itp) niezbędnym elementem jest wykonanie biznes planu swojego przyszłego przedsięwzięcia.

   Sporządzenie rzetelnego planu finansowego firmy pozwoli ocenić rentowność firmy, pokaże słabe punkty biznesu (np niska marża, wysokie koszty wynajmu, zbyt duże koszty zatrudnienia itp), a także ułatwi podjęcie decyzji o wyborze formy płacenia podatku dochodowego. Zadeklarowanie formy płacenia podatku dochodowego, musi być poprzedzone analizą przychodów i kosztów ich uzyskania. Musi to być przemyślana decyzja, ponieważ wybranej metody opłacania podatku dochodowego nie można zmienić w trakcie roku kalendarzowego (podatkowego). Rozważając teoretycznie możliwy, dowolny wybór tych form (o ograniczeniach w dalszym tekście), dokonując wyboru formy opodatkowania w ramach optymalizacji podatkowej przewidzianej prawem, należy porównać w jakiej formie wysokość płaconego podatku dochodowego byłaby korzystniejsza dla przedsiębiorcy. Dla przykładu przedsiębiorca mający małe koszty prowadzenia działalności gospodarczej będzie płacił niższy podatek na zasadzie Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź Karty podatkowej. Przykładem takim może być jednoosobowa firma osoby świadczącej usługi budowlano-remontowe z materiałów powierzonych przez Zamawiającego usługę. Jeżeli taki przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, nie kupuje materiałów do świadczonych usług (materiały kupuje Zamawiający), nie kupuje drogich maszyn, to zapewne korzystniejszą dla niego formą opodatkowania będzie Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, gdzie wysokość podatku dla usług budowlano-remontowych wynosi 5,5 % uzyskanego przychodu. Natomiast ten sam przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych (Podatkowa księga przychodów i rozchodów) płacąc podatek od dochodu (dochód=przychód-koszty uzyskania przychodu) przy niskich kosztach działalności zapłaciłby wyższy podatek dochodowy.  Natomiast jeżeli przedsiębiorca ma duże koszty prowadzenia biznesu (kupuje maszyny, zatrudnia pracowników, wynajmuje lokale, korzysta z leasingu itp.) to wybór Ryczałtu ewidencjonowanego jako formy płacenia podatku dochodowego prawdopodobnie okaże się rozwiązaniem niekorzystnym dla przedsiębiorcy. Taka działalność, w której ponoszone są wysokie koszty uzyskania przychodu powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych (Podatkowa księga przychodów i rozchodów) w formie podatku progresywnego lub liniowego. Przedsiębiorca, który wybrał podatek dochodowy na zasadach ogólnych w niektórych przypadkach może nawet nie płacić podatku dochodowego; sytuacją taką będzie ponoszenie większych kosztów niż uzyskiwane przychody (strata z działalności gospodarczej). Zjawisko takie może występować w szczególności w pierwszym okresie prowadzenia biznesu, kiedy to ponoszone są większe koszty (organizacja przedsiębiorstwa, inwestycje), z których powstaną przychody w następnych okresach.

    Opisana sytuacja w kwestii wyboru form opodatkowania jest materiałem informacyjnym, teoretycznym. Polskie prawo podatkowe ma wiele wyjątków i sytuacji, które sprawiają, że przedsiębiorca nie ma pełnej dowolności pomiędzy płaceniem podatku dochodowego na zasadach ogólnych (Podatkowa księga przychodów i rozchodów) a formami zryczałtowanymi (Karta podatkowa lub Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Takiej dowolności w niektórych przypadkach nie ma również w wyborem między podatkiem progresywnym a liniowym w przypadku prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dla przykładu prowadząc aptekę przedsiębiorca nie może wybrać zryczałtowanych form płacenia podatku dochodowego. Przykładem innego ograniczenia jest zakaz wyboru podatku liniowego na zasadach ogólnych w przypadku świadczenia usług takich samych jak w ramach stosunku pracy na rzecz byłego (okres dwóch lat od zakończenia stosunku pracy) i obecnego pracodawcy. Takich wyjątków (ograniczeń) w swobodzie wyboru form opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym jest znacznie więcej. Dla tego aby wybrana metoda płacenia daniny dla fiskusa była korzystna dla przedsiębiorcy oprócz przeprowadzenia planu finansowego biznesu musi być dokonana analiza stanu faktycznego (sytuacji prawnej) przedsiębiorcy. Ponadto należy pamiętać o limitach, czyli ograniczeniach kwotowych uzyskanych przychodów, których przekroczenie wyklucza z poszczególnych form opodatkowania. Limity te zależne są od kursu EURO i ogłaszane są corocznie na następny rok podatkowy. Przeliczenia dokonuje się na 1 dzień października roku poprzedzającego rok obrotowy.

       Z uwagi na liczne niuanse, wyjątki oraz sam techniczny akt dokonania wyboru formy opodatkowania czynności tej należy dokonać po przeprowadzeniu analizy finansowej biznesu i sytuacji przedsiębiorcy. Niewłaściwy wybór formy opodatkowania może pociągać za sobą niekorzystne następstwa w postaci zbyt wysokich obciążeń podatkowych, czy nawet sankcji karnych w przypadku wybrania formy opodatkowania, do której przedsiębiorca nie miał prawa.

 Powered by Meteoryt