Zadzwoń: 533 222 500
Formy opodatkowania firm w zakresie podatku dochodowego (Podmioty gospodarcze osób fizycznych i spółki prawa cywilnego).

                                  
                             I PODATKI ZRYCZAŁTOWANE :
       I. 1. KARTA PODATKOWA                                     
(do celów podatku dochodowego nie prowadzimy dokumentacji księgowej)      
Wysokość (kwota) podatku jest stała, określona  w decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego  na wniosek przedsiębiorcy.
 
      I. 2. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH    
(prowadzimy Ewidencje przychodów)    
Podatek płacony od przychodu wynosi:                      
3% - handel, usługi gastronomiczne, z wyjątkiem sprzedaży                       
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 1,5%,      
sprzedaż majątku  firmy;  
5,5% - produkcja, usługi budowlane, transport taborem o ładowności powyżej 2 ton, usługi ciężkim sprzętem budowlanym; 8,5% - usługi oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek  nie w ramach działalności gospodarczej;
17% - ze świadczenia  między innymi usług reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa sprzedaży, usługi parkingowe, obsługa nieruchomości;
20% - przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów.      
         Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określa art. 12 „Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”
 
                                II PODATKI NA ZASADACH OGÓLNYCH :
                       (prowadzimy Podatkową księgę przychodów i rozchodów; podatek płacony od dochodu)
 
       II. 1. PODATEK PROGRESYWNY
Według tabeli podatkowej (Art. 27 Ustawy PIT)       
do dochodu 85.528,00 zł. – 18% , powyżej 85.528,00 zł. – 32%
 
 
     II.2. PODATEK LINIOWY
 (Art. 30 ust. c Ustawy PIT) wynosi 19% niezależnie od osiągniętego dochodu  
 
 
 
 
 
 
 


Powered by Meteoryt