Zadzwoń: 533 222 500
Formy płacenia podatku dochodowego - informacje ogólne, wyjątki...

        Wymienione w poprzedniej zakładce formy płacenia podatku dochodowego przewidziane dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek prawa cywilnego są wariantem możliwym do wyboru. Wybór te jest ograniczony zapisami prawa podatkowego. Dowolność wyboru została w licznych przypadkach ograniczona przez ustawodawcę.

      Polskie prawo podatkowe zawiera wiele wyjątków i sytuacji, które sprawiają, że przedsiębiorca nie ma pełnej dowolności pomiędzy płaceniem podatku dochodowego na zasadach ogólnych (Podatkowa księga przychodów i rozchodów) a formami zryczałtowanymi (Karta podatkowa lub Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Takiej dowolności w niektórych przypadkach nie ma również w wyborem między podatkiem progresywnym a liniowym w przypadku prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dla przykładu prowadząc aptekę przedsiębiorca nie może wybrać zryczałtowanych form płacenia podatku dochodowego. Przykładem innego ograniczenia jest zakaz wyboru podatku liniowego na zasadach ogólnych w przypadku świadczenia usług takich samych jak w ramach stosunku pracy na rzecz byłego (okres dwóch lat od zakończenia stosunku pracy) i obecnego pracodawcy. Takich wyjątków (ograniczeń) w swobodzie wyboru form opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym jest znacznie więcej. Dla tego aby wybrana metoda płacenia daniny dla fiskusa była korzystna dla przedsiębiorcy oprócz przeprowadzenia planu finansowego biznesu musi być dokonana analiza stany faktycznego ( stytuacji prawnej) przedsiębiorcy. Ponadto należy pamiętać o limitach, czyli ograniczeniach kwotowych uzyskanych przychodów, których przekroczenie wyklucza z poszczególnych form opodatkowania. Limity te zależne są od kursu EURO i ogłaszane są corocznie na następny rok podatkowy. Przeliczenia dokonuje się na 1 dzień października roku poprzedzającego rok obrotowy.

       Z uwagi na liczne niuanse, wyjątki oraz sam techniczny wybór formy opodatkowania czynności tej należy dokonać po przeprowadzeniu analizy finansowej biznesu i sytuacji przedsiębiorcy. Niewłaściwy wybór formy opodatkowania może pociągać za sobą niekorzystne następstwa w postaci zbyt wysokich obciążeń podatkowych, czy nawet sankcji karnych w przypadku wybrania formy opodatkowania, do której przedsiębiorca nie miał prawa.

 

 Powered by Meteoryt